сряда, 21 март 2012 г.

Коледарски песни

От Бъдни вечер до Коледа коледарите обикалят домовете и пеят коледни песни – благопожелания за плодородие, за здраве и щастие на всички членове на семейството. Имат песни за улицата, за влизане и излизане от къщата. Техния ръководител се казва станенин.


Кокъц, кокъц, Коледо,
да се роди, Коледо, и прероди,
Коледо, пълно, равно, Коледо.
Кокъц, кокъц, Коледо,
ай да идем, Коледо,
у горица, Коледо,
у зелена, Коледо,
Кокъц, кокъц, Коледо,
да наберем, Коледо,
вити пръти, Коледо,
остро коле, Коледо.

Кокъц, кокъц, Коледо,
да заградим, Коледо,
сиво стадо, Коледо,
се овчици, Коледо.
Кокъц, кокъц, Коледо,
да издоим, Коледо,
чебър млеко, Коледо,
И ведрица, Коледо.
Кокъц, кокъц, Коледо,
да посрещнем, Коледо,
добри гости, Коледо,
коледари, Коледо.
Източник: Извор на красота и родолюбие, съставители Райна Кацарова, Иван Койнаков